ಕಲ್ಪತರು ವಿದ್ಯಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ)

ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟಿ ಅಡವಪ್ಪ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ತಿಪಟೂರು - 572201, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಕ್' ನಿಂದ ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು "ಬಿ" ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದೆ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಯುಜಿಸಿ ಯಿಂದ 12(ಎ), 2(ಬಿ) ಮಾನ್ಯತೆಗೊಂಡಿದೆ

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ

 

ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟಿ ಅಡವಪ್ಪ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು
ಎನ್.ಹೆಚ್. 206, ರಸ್ತೆ– 272 202,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ
ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: - 08134 251364
ಮೊಬೈಲ್.ಸಂ: 97400 16912, 99643 96487

E-mail:principal.pac.tiptur@gmail.com